Dom i målet mellan KO och Hennes & Mauritz Sverige AB

Dom: 16 november 2017
Högsta förvaltningsdomstolen fastställer en tidigare dom från Kammarrätten. Därmed har den slutliga instansen slagit fast att H&M inte har brutit i sin kreditprövning.

Konsumentverket varnade H&M för bristande kreditprövningar i december 2014. Varningen berodde på att H&M inte hämtade in uppgifter från konsumenter om deras aktuella inkomster samt skulder och utgifter. Enligt Konsumentverket gjorde detta att bolaget inte kunde göra en bedömning av konsumentens återbetalningsförmåga.

H&M överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som gick på Konsumentverkets linje. Nästa instans, Kammarrätten, upphävde dock Förvaltningsrättens dom och nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt slagit fast att H&M inte brustit i kreditprövningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att H&M endast ger kredit för bolagets egna produkter och att utgifterna är sådana som ingår i konsumenters normala levnadskostnader. Därför anser domstolen att H&M:s kreditprövning grundar sig på tillräckliga uppgifter.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/41.