Dom i målet mellan KO och JAK Medlemsbank

Dom: 30 juni 2017
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder JAK Medlemsbank att använda begreppet räntefri och liknande uttryck i all sin marknadsföring när lånen inte är räntefria.

Domstolen konstaterar också att det banken kallar lånekostnad är detsamma som ränta och att banken därför vilselett konsumenterna. I och med domen måste banken använda ordet ränta när lånen inte är räntefria.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/951.