Dom i målet mellan KO och  Maximera i konkurs/Lev väl/LV Hälsokost

Dom: 11 oktober 2017
Företaget Maximera TM Scandinavia med det tidigare namnet Lev väl eller LV Hälsokost bedrev telefonförsäljning av vitaminprodukter. På kort tid blev företaget det mest anmälda till Konsumentverket förra året.

Nu har Patent- och marknadsdomstolen beslutat att Maximera i konkurs förbjuds att kräva betalt för abonnemang på vitaminprodukter som konsumenten inte har beställt. Företaget måste också tydligt informera att syftet med telefonsamtal är att sälja ett abonnemang. Dessutom måste säljarna också berätta att ett ”lockerbjudande” eller ”prova-på-paket” är kopplat till ett abonnemang. Om företaget skulle bryta mot detta riskerar det vite på sammanlagt två miljoner kronor. Maximera TM Scandinavia AB i konkurs döms också att betala en marknadsstörningsavgift på 100 000 kronor.

Stockholms tingsrätt förbjöd i augusti förra året företagets metoder, i väntan på att Patent- och marknadsdomstolen skulle hinna pröva ärendet. Bolaget gick i konkurs i oktober 2016.

För att läsa domen med målnummer PMT 9077-16, kontakta Patent- och marknadsdomstolen.