Dom i målet mellan KO och Nytel

Dom: 14 mars 2017
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder teleoperatören Nytel och dess företrädare att kräva betalt för telefonabonnemang som konsumenter inte har beställt.

Domen innebär att Patent- och marknadsdomstolen nu fastställer ett tidigare interimistiskt beslut om förbud mot Nytels säljmetoder som fattades av domstolen i juni.

Nytel ska också betala en marknadsstörningsavgift på 300 000 kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/334.