Dom i målet mellan KO och Prospect Marketing

Dom: 22 juni 2017
Företaget Prospect Marketing har skickat reklam om ett hockeyläger direkt till barn. För det fälldes bolaget i Patent- och marknadsdomstolen i november 2016. Företaget överklagade storleken på vitet till Patent- och marknadsöverdomstolen.

I den första domen blev vitet satt till 1 miljon kronor. Företaget begärde att beloppet skulle sänkas till 100 000 kronor. Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen fattat beslut och sätter vitesbeloppet till 500 000 kronor. Domstolen resonerar som så att bolagets omsättning på 1,5 miljoner om året och att marknadsföringen varit relativt begränsad i sin omfattning talar för ett sänkt vite. Att marknadsföringen riktats direkt till barn och att den varit påtryckande i sin utformning däremot talar för att beloppet skulle höjas. En sammanvägd bedömning landade i 500 000 kronor. 

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/673.