Dom i målet mellan KO och Svenska Telebolaget AB

Dom: 5 juli 2017
Bolaget och de båda personerna bakom bolaget döms av Patent- och marknadsdomstolen för brott mot bland annat marknadsföringslagen.

Bolaget döms att betala en marknadsstörningsavgift och både företaget och personerna bakom företaget riskerar vite på en miljon kronor vardera om de skulle bryta mot domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/335.