Dom i målet mellan KO och Telework

Dom: 7 november 2017
TW Kundservice AB, även kallat Telework, har dömts av Patent- och marknadsdomstolen för att ha ringt säljsamtal till konsumenter som spärrat sina telefoner hos NIX-Telefon. Telework har sålt telefonabonnemang åt Fastcom, ett företag som nyligen dömts av domstolen. Företagen ingår i samma koncern.

Företaget, som är ett callcenter, har ringt främst äldre personer och gett sken av att de ringer från konsumenternas ordinarie operatör med erbjudande om en seniorrabatt.

Domstolen går på Konsumentombudsmannens, KO:s, linje på fyra punkter: Företaget förbjuds att ringa till nixade konsumenter. Telework måste i fortsättningen lämna tydlig information till konsumenterna att de har ångerrätt och hur den fungerar. Företaget måste också i början av samtalet tala om att syftet är att sälja ett nytt abonnemang och åt vilket företaget. Domstolen förbjuder också företaget att påstå eller ge intryck av att representera konsumentens befintliga operatör. Alla fyra punkterna är förknippade med ett vite på en miljon kronor vardera. Vitet kan komma att dömas ut om företaget framöver skulle bryta mot något av förbuden eller åläggandena.

Däremot avslog domstolen KO:s begäran att företaget skulle betala en marknadsstörningsavgift på 750 000 kronor. Rätten ansåg inte att KO kunnat bevisa att företagets överträdelser av marknadsföringslagen haft någon större omfattning eller spridning.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1351.

KO har överklagat delar av domen och Patent- och marknadsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.