Dom i målet mellan KO och Vänerflytt AB

Dom: 1 februari 2017
Konsumentverket uppmärksammade i mars 2016 att Vänerflytt på sin hemsida marknadsförde flyttjänster trots att bolaget saknade yrkestrafiktillstånd.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Vänerflytt AB vid vite av 100 000 kr att marknadsföra flyttjänster som inkluderar transport av gods utan att ha yrkestrafiktillstånd.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/394.