Dom i målet KO – Airhelp

Dom: 20 augusti 2018
Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i målet mellan Konsumentombudsmannen, KO, och Airhelp Limited samt dotterbolaget Airhelp Nordic AB. Företagen säljer tjänsten att hjälpa konsumenter att få ut ersättning från flygbolag vid förseningar och inställda flyg. De kan också driva mål i domstol mot flygbolag som nekar att betala ut ersättning.

Målet gällde vilka villkor som får finnas i avtalet mellan konsumenten och företaget. Domstolen slår fast att företaget inte får hindra en konsument att säga upp avtalet och vända sig till en annan aktör om hen vill det. 

Företaget får inte heller bestämma i vilket land en tvist mellan parterna ska avgöras. Det innebär att en svensk konsument måste kunna välja att få en tvist prövad i svensk domstol. Domstolen förbjuder också företaget att bara hänvisa till tysk lag, eller något annat lands lag, utan att berätta för konsumenten att delar av svensk lag ändå gäller. Dessutom får företaget inte ställa formkrav för uppsägning av avtalet om konsumenten vill använda sin ångerrätt.

Förbuden är förknippade med vite.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1555.