Dom i målet KO – Fiedler & Lundgren AB

Dom: 31 oktober 2018
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget Fiedler & Lundgren AB att marknadsföra snus på det vis som skett. Företaget har använt ordet ”smakrik”, påståendet ”Bra snus. Bra pris” samt ”Nytt pris på kvalitet!”.

Lagen är mycket strikt vad gäller marknadsföring av tobak. Huvudregeln är att all reklam för tobak riktad till konsumenter är förbjuden. Neutral information, till exempel att man säljer tobaksvaror godtas däremot.

Företaget riskerar ett vite på sammanlagt tre miljoner kronor om det skulle bryta mot förbudet.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2017/334.