Dom i målet KO – Optimal Träning

Dom: 11 juni 2018
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Optimal Träning World Wide AB i konkurs och Optimal Träning World Wide I Inre hamn AB i konkurs att använda bindningstider som är längre än 12 månader.

Domstolen förbjuder också företagen att använda avtalsvillkor som innebär att konsumenten måste säga upp avtalet skriftligen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/613.