Dom i målet KO – IT Online Stockholm

Dom: 22 augusti 2018
Patent- och marknadsdomstolen har dömt företagaren bakom IT Online Stockholm, med sajten trafikenheten.se, att betala en marknadsstörningsavgift. Skulle företagaren bryta mot domens punkter riskerar han även vite.

Företagaren bakom den enskilda firman IT Online Stockholm har på webbplatsen trafikenheten.se marknadsfört och tagit betalt för olika trafik- och fordonsrelaterade tjänster gentemot konsumenter. Konsumentverket inledde en utredning avseende webbplatsen trafikenheten.se i december 2017.

IT Online Stockholm döms på samtliga punkter och ska förutom en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor ersätta Konsumentombudsmannens rättegångskostnader med 47 565 kronor. Domen är även förknippad med ett sammanlagt vite på fem miljoner kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2018/43.