Dom i målet KO – Lugerinc AB

Dom: 27 augusti 2018
Patent- och marknadsdomstolen har prövat frågan om personliga konsertbiljetter i målet mellan Konsumentombudsmannen, KO, och företaget Lugerinc AB.

Domstolen finner att företaget inte får ha villkoret att namnet på biljetten inte kan ändras. Däremot säger den inte nej till att arrangörer ibland kan behöva kontrollera vilka som går in på ett evenemang till exempel av säkerhetsskäl.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1051.