Dom i målet KO – Sembo/Stena Line Travel Group

Dom: 16 mars 2018
Patent- och marknadsdomstolen ålägger företaget att tydligt och begriplig informera konsumenten och att frånpriset är beräknat utifrån två vuxna och två barn.

Domstolen förbjuder också Sembo/ Stena Line Travel Group att marknadsföra semesterboende med frånpriser om det inte finns ett utbud där produkten verkligen kan köpas till det lägst angivna priset.

Båda punkter förknippas med ett vite på 1 miljon kronor.

Konsumentombudsmannens yrkande om förbud för företaget att ange rabatter i procent lämnades utan bifall av domstolen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/525.