Dom i målet KO – Skruf Snus AB

Dom: 27 september 2018
Patent- och marknadsdomstolen anser att bolagets reklam bryter mot tobakslagen.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder, vid vite om en miljon kronor, Skruf Snus AB att vid marknadsföring av snus gentemot konsument använda påståendena ”EKO 100 procent ekologisk tobak”, ”ekologisk tobak”, ”EKO tobak” och ”EKO ekologisk tobak” eller andra påståenden med väsentligt samma innebörd på skyltar, dekaler fästa på snuskylar eller upphängda skärmar inne i butiken.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1172.