Dom i målet KO – Solbrun Beta AB mfl

Dom: 17 augusti 2018
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat dom i målet mellan Konsumentombudsmannen, KO, och Omega-3 Kost Nordic AB i likvidation i konkurs, Solbrun Beta AB i konkurs, DRinfo AB samt de två personerna bakom företagen.

Företagen har sysslat med telefonförsäljning av abonnemang på kosttillskott. Tidigare har Patent- och marknadsdomstolen förbjudit försäljningsmetoderna, som bland annat inneburit att kräva betalning för en vara som konsumenten inte beställt. Domen är förknippad med vite och marknadsstörningsavgift. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu bland annat ändrat vitesbeloppens storlek.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/546.