Dom i målet KO – STC (Svenska N-ergy AB)

Dom: 11 september 2018
Patent- och marknadsöverdomstolen har ändrat i den tidigare domen rörande gymkedjan STC:s avtalsvillkor. Domstolen finner att företaget, Svenska N’ergy AB, får ha en uppsägningstid på två månader på sina gymkort.

Konsumentombudsmannen, KO, hade velat se en uppsägningstid på max en månad, men domstolen gick på företagets linje.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1625.