Dom i målet KO – Sunny Barua

Dom: 30 oktober 2018
Patent- och marknadsdomstolen ger KO rätt på samtliga punkter i målet mot personen bakom konsumentenheten.

Webbplatsen konsumentenheten, gav sken av att vara en tjänst från Konsumentverket. Både namnet och utseendet på webbplatsen förvillade många besökare som därför betalade för de tjänster som webbplatsen erbjöd. Det kunde till exempel vara att göra en anmälan mot ett företag eller få hjälp med att bli av med sina skulder.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder nu personen bakom konsumentenheten att marknadsföra tjänster på ett sätt som ger konsumenter intryck av att det är en myndighet som står bakom. Domstolen förbjuder också att informera felaktigt om hur skulder preskriberas samt tvingar personen att lämna information som innebär att konsumenten kan identifiera vem som står bakom tjänsten.

Samtliga domslut är förenade med ett vite på 250 000 kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2017/742.