Dom i målet mellan KO och Advisor

Dom: 8 januari 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har meddelat dom i målet som rör telefonförsäljning av premiepensionsförvaltning. Bolaget Advisor ålades i Patent- och marknadsdomstolen bland annat att informera konsumenterna om att bolagets syfte var att sälja en förvaltningstjänst och att informera om ångerrätten.

Även Patent- och marknadsdomstolen finner att Konsumentombudsmannen, KO, visat att bolaget gjort fel när de inte varit tydliga med syfte och information om ångerrätt, men när målet nådde domstolen hade lagen hunnit ändras och det är numer förbjudet att sälja premiepensionstjänster genom telefonförsäljning. Därmed har den punkten i målet blivit överspelad och PMÖD upphäver åläggandet mot Advisor om att lämna viss information i telefonförsäljningssamtal.

Domstolen slår fast att parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen. Bolaget får betala KO:s kostnader i Patent- och marknadsdomstolen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/898.