Dom i målet mellan KO och Dental Clean

Dom: 11 april 2018
Patent- och marknadsöverdomstolen dömer företaget som ligger bakom telefonförsäljning av tandvårdsprodukter, nyckelbrickor och rakhyvlar. Försäljningsföretaget heter INT Förbrukningsartiklar, men går under namnet Dental Clean.

Tidigare har även Patent- och marknadsdomstolen dömt företaget och personen bakom.

Domen i Patent- och marknadsöverdomstolen innebär bland annat en ändring av vitesbeloppet.

Domen är överklagad till Högsta Domstolen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/822.