Dom i målet mellan KO och personen bakom Konsumentkassan

Dom: 20 november 2018
Personen bakom Konsumentkassan döms av Patent- och marknadsdomstolen att betala ett vite på 200 000 kronor till staten. Han döms att betala vite efter att ha överträtt det beslut som domstolen tidigare fattat.

Webbplatserna Konsumentenheten och Konsumentkassan marknadsförde juridisk rådgivning och vägledning. Det fanns dock inga uppgifter om vilket företag eller vem som stod bakom verksamheten. Domstolen har tidigare krävt att webbplatsen ska visa information som gör att konsumenten kan identifiera företaget eller företagaren bakom. När det inte skedde beslutade domstolen att personen bakom webbplatserna ska betala vite till staten. 

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2017/742.