Dom i målet KO - Biluthyrarna Sverige

Dom: 17 april 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) går på samma linje som Patent- och marknadsdomstolen.

Det innebär att branschorganisationen Biluthyrarna Sverige inte längre får använda sig av ett avtalsvillkor som ensidigt lägger ansvaret på konsumenten för skador på bilen eller om bilen stjäls under hyrperioden.

Förbudet förknippas med ett vite på en miljon kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1116.