Dom i målet KO - Fastcom AB

Dom: 5 september 2019
2017 dömdes företaget Fastcom, Fast Communication Sweden AB, av Patent- och marknadsdomstolen att betala en marknadsstörningsavgift på en halv miljon kronor. Dessutom förbjöds företaget att använda säljmetoderna som vilseledde konsumenterna.

Målet överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) av både Konsumentombudsmannen, KO, som ville se en hårdare dom, och av företaget. Nu har domstolen slagit fast att Fastcom ska betala en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner kronor. Domstolen slår fast att företaget medvetet vilselett de uppringda att teckna nya abonnemang genom att låtsas ha ett samarbete med konsumentens befintliga operatör.

Domen slår fast att företaget använt metoder som strider mot marknadsföringslagen på flera sätt. Domen är förknippad med flera förbud och om företaget skulle bryta mot dessa kan det även tvingas betala ett vite på flera miljoner.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/499.