Dom i målet KO - Nordic Jump AB

Dom: 25 oktober 2019
Två allvarliga olyckor inträffade i hopparken Nordic Jump i Örebro, vilket fick Konsumentverket att agera.

Konsumentverket beslutade att företaget måste stänga av skumgropen där man landar vid hopp från trampolin eftersom den inte kunde anses som säker. Bland annat fanns det stålbalkar i gropens konstruktion och djupet ansågs inte vara tillräckligt för att vara säkert.

Företaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Domstolen har nu kommit fram till att företaget har rätt och upphäver därmed Konsumentverkets beslut.

Konsumentombudsmannen, KO, har överklagat domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/396.