Dom i målet KO – Oenoforos AB

Dom: 17 december 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) förbjuder Oenoforos AB vid vite om 500 000 kronor att använda förpackningar utformade som handväskor eller stugor vid marknadsföring av vin till konsument.

Domen på PMÖD:s webbplats