Dom i målet KO – Seniortelefoni Sverige AB

Dom: 29 juli 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) skärper den tidigare domen mot Seniortelefoni Sverige AB.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) skärper den tidigare domen mot Seniortelefoni. Domstolen förbjuder företaget och personen bakom företaget bland annat att kräva betalt för telefonabonnemang som konsumenterna inte beställt.

Domstolen höjer också marknadsstörningsavgiften som bolaget måste betala.

Ta del av domen på PMÖD:s webbplats