Dom i målet KO – Svensk Fordonsgaranti (Garanti för bilar i Skandinavien AB)

Dom: 12 april 2019
Patent- och marknadsdomstolen har beslutat att förbjuda företaget Garanti för bilar i Skandinavien AB, tidigare Svensk Fordonsgaranti, att marknadsföra sin produkt på det vis som skett.

Företaget har i utskick till 1,3 miljoner bilägare påstått att man måste förlänga sin fabriksgaranti för att inte riskera att stå utan skydd. Många konsumenter har trott att utskicket kommer från biltillverkaren, bilmärkets generalagent eller den verkstad man brukar anlita för service.

Domstolen dömer företaget att betala en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner kronor. Domstolen håller också personen bakom företaget som medansvarig, vilket innebär att förbudet gäller även för denne.

Förbudet är kopplat till ett vite på en miljon kronor, som kan dömas ut om företaget eller personen bakom företaget bryter mot förbudet.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange   diarienummer 2017/599.