Dom i målet KO – Trafikstyrelsen

Dom: 20 december 2019
Patent- och marknadsdomstolen dömer personerna bakom Trafikstyrelsen för brott mot marknadsföringslagen.

På sajten trafikstyrelsen.com har olika fordons- och trafikrelaterade tjänster marknadsförts som beställning av körkortstillstånd och handledarbevis, beställning av registreringsskyltar, registreringsbevis och på- och avställning av fordon. Tjänsterna har kostat 495 kr styck. Samtliga tjänster finns kostnadsfritt hos Transportstyrelsen, förutom nya registreringsskyltar som kostar 90 kronor.

Nu har Patent- och marknadsdomstolen dömt de två männen bakom Trafikstyrelsen för brott mot marknadsföringslagen. Det är visserligen inte förbjudet att ta betalt för något som är gratis, men det ska tydligt framgå vad tjänsten kostar och vilket företag som ligger bakom. Domstolen finner att det inte är tillåtet att vilseleda konsumenter att det är en myndighet som står bakom.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/52.