Dom i målet KO—Ford

Dom: 5 december 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrar den tidigare domen i Ford Motor Company AB - målet och förbjuder delar av biltillverkarens reklam för terrängkörande bilar.

I reklamkampanjen körs Fordbilar ute i skog och mark. Gruset sprutar om hjulen och vattnet forsar runt karossen. Ett olämpligt sätt att göra reklam på, menade KO, som stämde bilföretaget för att få stopp på marknadsföringen.

Domen överklagades av KO till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som nu upphäver PMD:s dom.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/394.