Dom i målet KO och Chris Wine Sweden AB

Dom: 15 januari 2019
Konsumentombudsmannen, KO, ville att Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) skulle pröva om påståenden i en vinannons kunde anses vara måttfull marknadsföring eller inte. I annonsen fanns påståendena att vinet var ”ett fynd!”, ”rekommenderas!” och ”ett utmärkt alternativ till den stora festen!” kopplat till vinrecensioner.

Patent- och marknadsdomstolen hade tidigare förbjudit två av dem, men godkänt det tredje, nämligen ”rekommenderas!”.

Domstolen ändrar nu den tidigare domen från Patent- och marknadsdomstolen och tillåter alla tre påståendena i marknadsföringen av vin. Domstolen skriver bland annat att den aktuella marknadsföringen inte kan anses stå i strid med kravet på särskild måttfullhet.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1301.