Dom i målet KO–Alexandra Media

Dom: 6 december 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) förbjuder Alexandra Media AB att marknadsföra produkter dels på blogg, dels på Instagram på sätt som skett så att det inte tydligt kan identifieras som marknadsföring.

Förbudet förknippas med vite på 100 000 kronor. Domstolen lämnar Konsumentombudsmannens klagomål mot Tourn Media AB utan bifall.

Domen på PMÖD:s webbplats