Dom i målet Konsumentverket – Stiftelsen Idre Fjäll

Dom: 2 juli 2019
Förvaltningsrätten i Karlstad dömer Stiftelsen Idre Fjäll att betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

2016 skadades en pojke allvarligt efter att ha ramlat ned från en hoppborg i Idre. Konsumentverket tog i augusti 2017 emot en anmälan om olyckan. Utredningen har bland annat visat att hoppborgen har haft en farlig konstruktion, att ett otillräckligt stötdämpande underlag har använts och att övervakningen av barnen i hoppborgen inte har varit tillräcklig. 

Konsumentverket begärde därför hos förvaltningsrätten att stiftelsen skulle tvingas att betala en sanktionsavgift.

Förvaltningsrätten konstaterar att stiftelsen har agerat i strid med sina skyldigheter som näringsidkare enligt produktsäkerhetslagen och att överträdelserna inte kan anses som ringa.

Förvaltningsrätten dömer därför stiftelsen att betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

För att läsa domen med målnummer 5406-18, kontakta Förvaltningsrätten i Karlstad.