Dom i målet KO-Ackermann Institutet

Dom: 16 oktober 2019
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Ackermann Comfort AB att vid marknadsföring av behandlingar mot rygg- och nackvärk använda sig av formuleringar som ger konsumenten intryck av att behandlingarna utförs av en legitimerad kiropraktor, när så inte är fallet. Förbudet är förknippat med ett vite på 250 000 kronor.

Att ge behandlingar utan att vara kiropraktor är inte olagligt, men domstolen utgår från att konsumenterna inte vet det. Konsumentombudsmannen, KO, uppmärksammade fallet 2018 och stämde företaget för vilseledande marknadsföring. KO anser att den som söker kiropraktiska behandlingar förutsätter att behandlingarna utförs av en legitimerad kiropraktor, om inget annat anges i marknadsföringen.

Domen är överklagad.

Domen på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats