Dom i målet KO - Ackermann

Dom: 20 november 2020
Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, avgjort målet mellan Konsumentombudsmannen, KO, och företaget Ackermann.

Domstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens tidigare bedömning att Ackermann i sin marknadsföring har använt sig av den skyddade yrkestiteln kiropraktor, trots att företaget inte har haft någon kiropraktor som utfört behandlingar. Därför har användningen av yrkestiteln utgjort vilseledande och otillbörlig marknadsföring. 

Företaget förbjuds att felaktigt använda yrkestiteln kiropraktor, eller titel som kan förväxlas med den. Till förbudet kopplas ett vite på 250 000 kronor.

KO ansåg även att marknadsföringen i sin helhet har gett konsumenten ett felaktigt intryck av att rygg- och nackbehandlingarna utförs av en legitimerad kiropraktor. Men där håller inte PMÖD med. Domstolen anser att marknadsföringen överlag inte är vare sig vilseledande eller otillbörlig.

Läs hela domen på PMÖD:s webbplats