Dom i målet KO-Jollyroom

Dom: 22 december 2020
Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Jollyroom bröt mot förbud mot sin marknadsföring och ska betala vite på tre miljoner.

Företaget Jollyroom, en stor försäljare av barn- och babyartiklar på nätet, förbjöds genom ett interimistiskt beslut i oktober 2018, att påstå att varor säljs till nedsatt pris och att det är rea eller utförsäljning när priset inte är väsentligt lägre än tidigare.

Företaget fortsatte senare att marknadsföra sin rea och utförsäljning, vilket fick Konsumentombudsmannen att vända sig till domstolen för utdömande av vite eftersom KO ansåg att företaget överträtt förbudet. Patent- och marknadsdomstolen höll med, men företaget överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Nu har den högre instansen slagit fast att företaget bröt mot förbudet och ska betala ett vite på tre miljoner.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/224.