Dom i målet KO - Utrikeskansliet

Dom: 13 januari 2020
Patent- och marknadsdomstolen dömer personen bakom "Utrikeskansliet" för brott mot marknadsföringslagen.

På sajter med namn som Utrikeskansliet och Utrikesassistansen har konsumenter kunnat beställa olika reserelaterade dokument. Det har kostat upp till 650 kronor. 

Nu har Patent- och marknadsdomstolen dömt mannen bakom Utrikeskansliet för brott mot marknadsföringslagen. Det är visserligen inte förbjudet att ta betalt för något som är gratis eller har ett lägre pris hos en myndighet, men det måste tydligt framgå vad tjänsten kostar och vilket företag som ligger bakom. Det ska också vara tydligt att konsumenten har rätt att ångra sitt köp. Domstolen finner att det inte är tillåtet att vilseleda konsumenter att det är en myndighet som står bakom. 

Domen är förknippad med ett vite på 100 000 kronor för vart och ett av de fyra punkterna med förbud och informationsåläggande.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/56.