Dom i målet KO – AG Communications (Karamba)

Dom: 9 november 2020
Patent- och marknadsdomstolen slår fast att spelbolaget AG Communications bryter mot spellagen, bland annat vad gäller kravet på måttfullhet i marknadsföringen.

Domstolen finner också att bolaget måste bli mycket tydligare när det gäller de begränsningar som finns för bonus och så kallade free spins.

I domens fem punkter finns flera förbud och krav på tydligare information från spelbolaget. Varje punkt är förknippad med ett vite på tre miljoner kronor, sammanlagt 15 miljoner kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/790.