Dom i målet KO – Clean Eating

Dom: 10 december 2020
Det är inte tillåtet att ge sken av att en fiskolja skyddar mot coronaviruset. Domstolen förbjuder nu en influencer och dennes bolag Clean Eating att göra den sortens reklam.

Patent- och marknadsdomstolen påpekar att människors rädsla för coronaviruset och risken att bli sjuk i covid-19 påverkar hur man kan uppfatta ett reklaminlägg. Domstolen finner att det är en aggressiv marknadsföring att påstå att en fiskolja kan ge ökat skydd mot sjukdomen. Det är dessutom mycket strikt vad man får säga om ett livsmedel, inklusive kosttillskott. För att få påstå i reklam att något stärker hälsan måste man kunna visa det.

Influencern fälldes också för att i flera andra inlägg på Instagram ha haft bristfällig reklammarkering. Domstolen pekar på att marknadsföring i sociala medier måste ha tydlig reklammarkering där det tydligt framgår att det är betald marknadsföring och för vilket bolag.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1255.