Dom i målet KO – Kenza Zouiten AB

Dom: 3 februari 2020
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Kenza Zouiten AB att medverka till marknadsföring av solglasögon genom att på Instagram respektive blogg utforma inläggen så att det inte tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Det förbudet som rör bristande reklamidentifiering är förknippat med ett vite på 200 000 kronor.

Domstolen avslår de övriga punkterna som Konsumentombudsmannen, KO, hade tagit upp i sin stämningsansökan. Domstolen menar att KO inte kunnat visa att de aktuella inläggen varit marknadsföring. Därför prövas inte de inläggen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/397.