Dom i målet KO – Usecurity (Increment Security Group Gothia)

Dom: 19 februari 2020
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget att marknadsföra abonnemang på nyckelbrickor med tillhörande säkerhetstjänst på det vis som skett. Bland annat har företaget påstått eller gjort intryck av att representera eller samarbeta med Svenska stöldskyddsföreningen eller konsumentens befintliga leverantör av nyckelbrickor.

Increment Security Group Gothia AB med varumärket Usecurity döms att betala en marknadsstörningsavgift på 360 000 kronor.

Domen omfattar fem punkter och varje punkt är förknippad med ett vite på 500 000 kronor. Om företaget bryter mot punkterna riskerar det att få betala vitet.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/470.