Dom i målet KO-Am Trust

Dom: 17 december 2020

Högsta domstolen, HD, har slagit fast Patent- och marknadsöverdomstolen dom i målet mellan Konsumentombudsmannen och försäkringsbolaget Am Trust. Det innebär att domstolen förbjuder bolaget att ha ett avtalsvillkor som utesluter konsumentens möjlighet att få ersättning för en stulen, förstörd eller borttappad mobil eller surfplatta om man inte har haft uppsyn över den.

Förbudet är kopplat till ett vite på tre miljoner kronor.

För att läsa domen med målnummer T 497-20, kontakta Högsta domstolen.