Dom i målet KO-Bynk AB

Dom: 29 juni 2020

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Bynk AB att i marknadsföringen framhålla fördelarna med företagets krediter på ett sätt som ger intryck av att det är ett lättvindigt sätt att lösa ekonomiska problem på för konsumenter. Förbudet gäller också att missleda konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att ta eller utöka en kredit, eller att pausa eller ändra månadskostnad.

Domen är förknippad med ett vite på 500 000 kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1176.