Dom i målet KO-Eskilstuna Energi

Dom: 17 december 2020
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Eskilstuna Energi att ha bindningstider på ett eller två år för elavtal med rörligt pris.

Domstolen konstaterar att bolagets blygsamma rabatter inte väger upp nackdelarna med långa bindningstider.

Domstolen sätter maxgränsen för bindningstider för rörliga elavtal till tre månader.

Förbudet är kopplat till ett vite på en miljon kronor. 

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/900.