Dom i målet KO-Home Furnishing Nordic AB (Trademax)

Dom: 10 juli 2020
Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Home Furnishing Nordic AB, med varumärket Trademax, att använda prisjämförelser mellan företagets försäljningspris och ett ”rekommenderat pris” som inte används av någon annan försäljare.

Det gäller vid försäljning av möbler, belysning, andra heminredningsprodukter och trädgårdsprodukter på nätet. Förbudet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor.

Företaget får inte heller använda uttrycket ”lagerrensning” respektive ”allt ska bort” på sätt som skett. Förbudet gäller under förutsättning att försäljningen inte avser hela varulagret eller en klart avgränsad del av lagret, att försäljningen inte sker under en begränsad tid och att priserna inte är väsentligen lägre än bolagets ordinarie priser för motsvarande varor. Även detta förbud är kopplat till ett vite på 1 miljon kronor.

Företaget döms att betala en marknadsstörningsavgift på fyra miljoner kronor. Det slog Patent- och marknadsdomstolen fast, och det ändras inte av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Domen hittar du på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats