Dom i målet KO-Sundsvalls Energi

Dom: 17 december 2020
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Sundsvall Energi att ha uppsägningstider på ett år för elavtal med rörligt elpris.

Domstolen konstaterar att bolagets blygsamma rabatter inte väger upp nackdelarna med långa uppsägningstider.

Domstolen sätter maxgränsen för uppsägningstider för rörliga elavtal till tre månader.

Förbudet är kopplat till ett vite på en miljon kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1070.