Dom i målet Konsumentverket - Jollyroom AB

Dom: 18 november 2020
Förvaltningsrätten i Karlstad har beslutat att Jollyroom AB ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor. Detta efter att Jollyroom inte meddelat tillsynsmyndigheten Konsumentverket om att bolaget sålde en vara som kunde antas vara farlig.

Varor som tillhandahålls av näringsidkare ska vara säkra enlighet med produktsäkerhetslagen. Företag som får kännedom om att en vara är farlig ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om det och om de åtgärder som har vidtagits för att förebygga skador.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/224.