Dom KO- Mobile group/Telefonihuset

Dom: 23 juni 2020

Mobile group, numer Telefonihuset, lurade tusentals konsumenter med löften om lägre kostnader och gratis teknikprylar.

Namnet Teknikvännen förekommer också i samband med fakturorna.

Patent- och marknadsdomstolen dömer företaget att betala en marknadsstörningsavgift på 5,6 miljoner kronor. Domen innebär också ett förbud mot företagets försäljningsmetoder. Förbudet omfattar även personen bakom företaget.

Om företaget skulle bryta mot domens förbud riskerar det att få betala sammanlagt 10 miljoner kronor i vite. Om personen bakom företaget skulle bryta mot förbudet riskerar hen ett vite på sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/897.