Dom i målet KO- Kenza Zouiten AB

Dom: 18 juni 2021
Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har influencern publicerat 19 inlägg i sociala medier som inte varit tillräckligt tydligt markerade som reklam. Det framgår av domen i målet mellan Kenza Zouiten AB och Konsumentombudsmannen, KO.

Domstolen prövade 31 olika inlägg som influencern publicerat på Instagram, Facebook, Youtube samt på sin egen blogg. I samtliga inlägg förekom i olika stor omfattning ett glasögonvarumärke. 19 av dessa har domstolen funnit är marknadsföring.

Domen är slutgiltig och därmed viktig eftersom det är ett vägledande avgörande för vad som är grunden för ett kommersiellt samarbete mellan ett företag och en influencer – och därmed vad som är reklam i en influencers flöde.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/397.