Dom i målet KO – Mackmyra AB

Dom: 23 december 2021
Högsta domstolen har beslutat att bolaget Mackmyra Svensk Whisky AB förbjuds att använda två bilder i sociala medier. Domen innebär att HD ändrar Patent- och marknadsöverdomstolens dom.

Enligt den så kallade bildregeln i alkohollagen får annonser för alkohol i princip bara innehålla en bild på själva varan och råvarorna som ingår. De aktuella bilderna visade två flaskor monterade som ett timglas och en bild på en flaska på en klippa i en fors. 

Patent- och marknadsöverdomstolen menade att bildregeln strider mot EU-rätten, eftersom den kan begränsa den fria rörligheten för varor. I och med domen i Högsta domstolen står det klart att bildregeln fortfarande gäller. 

Domen är förknippad med ett vite på en miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget skulle bryta mot domen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/465.