Dom i målet KO – Philip Morris AB

Dom: 30 juni 2021
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Philip Morris AB
att marknadsföra tobaksvaror inom produktkategorin ”Reduced Risk Products” eller ”Heat-not-burn” till konsumenter i tidningsannonser.

Huvudfrågan i målet är om den aktuella annonsen är tryck- och yttrandefrihetsrättsligt skyddad som en nyhetsartikel eller om det är tobaksreklam i  en vanlig dagstidning och därmed förbjudet enligt lag.

Konsumentombudsmannen, KO, anser att den aktuella annonsen, som var utformad som en artikel, strider mot tobakslagen eftersom den utgör marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter i en tidskrift.

Patent- och marknadsdomstolen delar KO:s uppfattning och finner att artikeln har utgjort ett medel för marknadsföring. Domstolen anser att syftet var att påverka konsumenters bild av företaget positivt och bilden av dess produkter på ett säljfrämjande sätt. Domstolen anser att Philip Morris AB:s överträdelse är allvarlig. 

Domen är förknippad med ett vite på fem miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot domen.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/950